AVÍS LEGAL


1. IDENTIFICACIÓ WEBSITE

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la vostra disposició la “Informació general”, que comprèn les dades identificatives de l’entitat titular d’aquest website:

Raó social: WoodWorks Difust, S.L.
Nom comercial: Difust
Adreça postal: Avda. Assedegar, sn, 08572, Sant Pere de Torelló
CIF: B-56165210
Telèfon: 938 584 000
E-mail: difust.woodworks@gmail.com
Nom de domini: www.difust.com


Condicions d’ús del website

2. ATRIBUCIÓ CONDICIÓ D’USUARI DEL WEBSITE

La utilització de www.difust.com (d’ara endavant, el “website”) atribueix la condició d’usuari del website i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal a la versió publicada per WoodWorks Difust, S.L. (d’ara endavant, “Difust”) en el moment mateix en què l’usuari accedeixi al website. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament aquestes condicions en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el website, ja que poden patir modificacions.

Difust es reserva el dret de modificar les condicions d’ús del website, i és obligació de l’usuari revisar periòdicament aquestes condicions.


3. OBJECTE

Aquestes condicions d’ús pretenen regular l’accés dels usuaris i la navegació posterior pel web. Així mateix, aquestes condicions regulen la relació entre els usuaris i Difust quan els primers usin el website ofert per Difust amb qualsevol tipus de finalitat.


4. OBLIGACIONS DELS USUARIS

Accés i utilització del website:

La visita i consulta d’informació del web, té caràcter gratuït per a tots els usuaris.

Obligació de fer un ús correcte dels continguts:

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels usuaris al website i, entenent-los, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “continguts”), de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal (Condicions d’ús) i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en coneixement seu , així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.


5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Difust és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial, o ha obtingut les autoritzacions o llicències corresponents per a la seva explotació, sobre el nom de domini, les marques i signes distintius, la informació i la resta d’obres i invencions relacionades amb el web i la tecnologia associada a aquest, així com sobre els seus continguts.

Els continguts d’aquest website, incloent-hi dissenys, aplicacions, text, imatges i codi font, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial. De cap manera el contingut es podrà utilitzar, reproduir, copiar o transmetre de cap manera sense el permís previ, escrit i explícit de Difust.

En el cas en què un usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter indegut de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del website i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.), l’incompliment dels deures i les obligacions previstes en aquestes condicions o la vulneració d’altres drets, haurà d’enviar un email a difust.woodworks@gmail.com informant a Difust i en què es continguin els següents extrems:

a.- Dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic.

b.- Especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme al website i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits, així com de la seva localització a les pàgines web.

c.- Fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la dita activitat.

d.- En el supòsit de violació de drets, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits.

e.- Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada a la notificació és exacta i del caràcter indegut de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

Difust procedirà immediatament a adoptar les mesures per a l’esmena o eliminació, si escau, de les dades o continguts esmentats.

Tots els serveis de programari estan protegits per lleis de copyright i tractats internacionals de copyright, així com altres lleis i tractats de caràcter intel·lectual. Tots els drets de títol i de propietat intel·lectual en el contingut que s’accedeix per mitjà de l’ús del website és propietat de Difust o del propietari respectiu i també estan protegits per copyright i altres lleis de propietat intel·lectual.


6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT

Les dades personals que ens faciliti només es faran servir per gestionar i oferir-li un servei òptim i de qualitat. Només tractarem les dades personals que vostè mateix ens faciliti. Amb la cessió de les vostres dades, ens autoritzeu a tractar les vostres dades amb les finalitats indicades.

Difust garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquestes són objecte de tractament en la mesura que té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a què fa referència la normativa de privadesa. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades a Difust eviten l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

Tota la informació que faciliti l’usuari a través dels formularis del website haurà de ser veraç. Vostè ens autoritza que passin a formar part d’un fitxer del qual és responsable Difust davant del qual podrà exercitar els seus drets, i que sigui utilitzada per mantenir la relació comercial i rebre informació i publicitat de la nostra empresa. A aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis. De la mateixa manera, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a Difust permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi Difust o tercers per la informació que faciliti.

Podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició adreçant-vos a Difust enviant un email a difust.woodworks@gmail.com


7. LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

Difust no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels serveis del website. Quan això sigui raonablement possible, Difust advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament dels mateixos. Difust tampoc garanteix la utilitat dels serveis del website per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, no garanteix que els usuaris puguin efectivament utilitzar-los, accedir a les diferents pàgines web que formen el website.

Si vostè se sent perjudicat per la difusió al nostre website de vídeos o imatges, ens pot enviar un email a: difust.woodworks@gmail.com i estudiarem la seva reclamació i la possibilitat de retirar el material del nostre website.

Pel que fa als enllaços externs: el website pot contenir enllaços a llocs web que no pertanyen, ni són controlats, editats o censurats per Difust, per tant no assumim cap responsabilitat pel contingut, polítiques de privadesa o pràctiques d’aquests llocs web externs. L’existència d’aquests enllaços a la web no comporta, per part de Difust, l’aprovació dels productes, serveis, continguts, informació, dades, fitxers i qualsevol altra classe de material existent en aquests llocs web i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació i/o continguts i serveis existents als llocs.

Difust es guardarà el dret a canviar, modificar o afegir clàusules sense notificació prèvia, sempre que es facin constar degudament en línia en aquest document.


8. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Els termes i ús del website de Difust o qualsevol servei que ofereixi Difust seran regits i interpretats d’acord amb les lleis espanyoles, i per a qualsevol controvèrsia que es derivi de l’ús d’aquest servei les parts se sotmeten expressament a la Jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Vic (Espanya).


POLÍTICA DE PRIVACITAT


RESPONSABLE

Identitat i dades de contacte:

 • Raó social: WoodWorks Difust, S.L.
 • Denominació comercial: Difust
 • Adreça postal: Avda. Assedegar, sn, 08572, Sant Pere de Torelló
 • Correu electrònic: difust.woodworks@gmail.com

En compliment del que disposa l’article 12 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests dades (d’ara endavant, RGPD), WoodWorks Difust, S.L. (d’ara endavant, Difust) us informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu durant la vostra navegació i/o mitjançant l’emplenament dels formularis del website seran objecte de tractament per part de Difust, el qual té per finalitat gestionar els serveis oferts per Difust, realitzar tasques administratives relacionades amb aquests serveis i oferir-li un servei òptim i de qualitat per mitjà del website i/o la indicada a la clàusula de protecció de dades que es troba al costat del formulari que vostè acaba d’emplenar.


COM UTILITZEM LES SEVES DADES?

Usem la informació de què disposem, segons les seves decisions, per proporcionar-li un servei de qualitat, així com per assegurar-ne el funcionament. La informació proporcionada també us servirà per accedir i utilitzar el nostre website i proporcionar informació sobre els productes i serveis que desitgi.

A més, utilitzem la informació de què disposem per combatre conductes perjudicials, sospitoses o infraccions de les nostres condicions i polítiques, detectar i prevenir spam i conservar la integritat dels nostres productes, serveis i dades recopilades, prenent les mesures de seguretat pertinents conforme a les dades recopilats i a les finalitats del tractament per garantir la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquestes són objecte de tractament en la mesura que la nostra entitat té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a què es refereix la normativa europea vigent de protecció de dades. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades a Difust eviten l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

També utilitzem la informació que ens proporciona per respondre-us quan es posa en contracte amb nosaltres o per comunicar-nos amb vostè en els casos en què està legalment permès. Les dades recollides no seran tractades de manera incompatible amb els fins indicats.


QUINA INFORMACIÓ RECOLLIM?

El tipus d’informació recollida per Difust depèn de l’ús que feu del website, la informació sobre la informació que recopilem i com eliminar-la la trobareu a l’apartat relatiu a l’exercici de drets d’aquesta Política de Privadesa.

 • Recopilem la informació que ens proporciona quan navega pel nostre website, específicament les dades d’identificació i registre incloses en formularis o dades i missatges que ens comuniqui mitjançant aquests. Aquestes dades poden incloure: el vostre nom i cognoms i correu electrònic a més d’altres dades necessàries per processar la vostra sol·licitud o comunicació.
 • Podem rebre informació identificativa quan ens envieu un correu electrònic o quan contacteu amb nosaltres.
 • Podem rebre, actualment o en un futur, informació identificativa quan accediu o inicieu sessió en una altra pàgina, com per exemple una xarxa social, des del nostre website. Això pot incloure text i/o imatges de la vostra informació personal identificable disponible en aquestes terceres pàgines.

La resposta als formularis plantejats per rebre informació dels serveis oferts per Difust, així com de qualsevol altre qüestionari que es pugui facilitar en un futur, és totalment potestativa. Això no obstant, la negativa del client o usuari a facilitar determinades dades podrà impossibilitar la prestació dels serveis oferts per Difust.

Us informem que també utilitzem (o podem utilitzar) cookies mentre visita el nostre website. Per a més informació sobre el nostre ús de cookies, si us plau, dirigiu-vos a la nostra Política de Cookies.


D’ON PROCEDEIX LA INFORMACIÓ RECOLLIDA?

La informació que recollim mitjançant el website prové exclusivament de vostè. No rebem dades de tercers ni fonts d’accés públic.


QUINA BASE LEGAL ENS LEGITIMA PER TRACTAR LES DADES RECOLLIDES?

La base legal per al tractament de les vostres dades és la següent:

 • El consentiment prestat mitjançant l’acceptació expressa de la present Política de privadesa, el qual pot revocar en qualsevol moment. Per a més informació sobre la possibilitat de revocar el vostre consentiment adreceu-vos a l’apartat relatiu a l’exercici de drets d’aquesta Política.
 • L’execució del contracte on vostè és part o per a l’aplicació de mesures precontractuals.
 • El compliment de les obligacions legals de Difust.

CONSERVEM LES SEVES DADES?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats previstes del tractament. El temps pel qual conservem les vostres dades dependrà de les finalitats per a les quals són recollides i el compliment d’obligacions legals de Difust. Les dades es conservaran mentre no se sol·licite la supressió per l’interessat. Per a més informació sobre com suprimir les vostres dades, adreceu-vos a l’apartat referit a l’exercici de drets de la present Política de Privadesa.


COM ACTUALITZEM LA SEVA INFORMACIÓ?

Tota la informació que faciliti l’usuari a través del registre o emplenant els formularis del website haurà de ser veraç. De la mateixa manera, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a Difust permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi Difust o tercers per la informació que faciliti.

Preguem comuniqueu de forma immediata a Difust qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació amb les dades que ens ha proporcionat, a fi que aquestes responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.


COM POT EXERCIR ELS SEUS DRETS?

De conformitat amb el RGPD, vostè disposa dels drets següents:

 • Dret a obtenir confirmació sobre si a Difust estem tractant dades personals que li concerneixen, o no.
 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals de què disposem relatives a la vostra persona.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió, per exemple, podrà demanar que la seva adreça de correu electrònic es rectifiqui si és errònia o demanar la supressió de les dades de què disposa Difust quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits. En el moment de la supressió de les dades, només les conservarem bloquejades per complir obligacions legals.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, per exemple, té dret a limitar el tractament de les dades per a fins de màrqueting. En aquest cas, només conservarem les dades per a lexercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament i retirar el consentiment en qualsevol moment, per exemple, pot demanar a Difust que deixi de tractar les seves dades, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, Difust deixant de tractar els dades excepte per motius legítims o l’exercici o la defensa davant de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades en suport automatitzat a un altre responsable en els casos de tractaments que permet el RGPD.

Podeu exercir aquests drets enviant un email a difust.woodworks@gmail.com i indicant a l’assumpte “Exercici de drets RGPD” i el contingut següent:

 • El vostre nom i cognoms o nom d’usuari.
 • DNI/NIE.
 • Correu electrònic.
 • Dret que es vol exercir.
 • Informació sobre la qual voleu tenir accés, rectificar, suprimir, limitar el tractament o exercir el vostre dret de portabilitat.

Així mateix, els interessats podran presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, mitjançant el següent enllaç: 
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/solicitudReclamacion.jsf;jsessionid=58939FC9F6DAB8144DD8E79FC94D0A40


TRANSFERIM O CEDIM LES SEVES DADES A TERCERS?

Les dades no es comunicaran ni transferiran a tercers, llevat dels possibles Encarregats de Tractament (tercera entitat que presta servei a la nostra entitat).

Difust pot compartir la seva informació amb diverses autoritats governamentals en resposta a compareixences, ordres judicials o altres processos legals o per a qualsevol altre assumpte requerit per la llei.

Per a la vostra comoditat i interès podem proporcionar enllaços a pàgines que gestionen organitzadors diferents (“Pàgines de tercers”). No divulguem la vostra informació a aquestes Pàgines de tercers sense el vostre consentiment.

Tot i així, no aprovem i no som responsables de les pràctiques de privadesa d’aquestes pàgines. Si decidiu entrar en un enllaç d’una d’aquestes Pàgines de tercers, hauríeu de revisar la Política de Privadesa publicada a l’altra pàgina per entendre com aquesta Pàgina de tercers recull i utilitza les vostres dades personals.


POLÍTICA DE COOKIES


WoodWorks Difust, S.L. (d’ara endavant, Difust) ha desenvolupat aquesta política per informar-li de què és una galeta, quines fem servir en aquesta web i ajudar-lo a poder gestionar-les segons sigui del seu interès.

Amb la vostra visita a la nostra web està sent informat de l’existència de cookies i de la present política de cookies. Amb el seu registre a la web i/o la mera navegació està consentint la instal·lació de les cookies informades (llevat que hagi modificat la configuració del seu navegador per rebutjar cookies).

Una “Cookie” és un petit arxiu de text que un lloc web emmagatzema al navegador de l’usuari. Les cookies faciliten l’ús i la navegació per una pàgina web i són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius.

Les cookies s’utilitzen per exemple per gestionar la sessió de l’usuari (reduint el nombre de vegades que ha d’incloure la contrasenya) o per adequar els continguts d’una pàgina web a les vostres preferències. Les cookies poden ser de “sessió”, per la qual cosa s’esborraran un cop l’usuari abandoni la pàgina web que les va generar, o “persistents”, que romanen al vostre ordinador fins a una data determinada.

Aquest document d’“Ús de Cookies” ha estat elaborat a partir d’una auditoria tècnica externa i, per tant, està subjecte a actualitzacions periòdiques. El seu propòsit és ajudar-vos a comprendre l’ús que aquesta pàgina web fa de les cookies, la finalitat de les cookies utilitzades, així com de les opcions que l’usuari té a la vostra disposició per gestionar-les.

L’ús d’aquest web amb la funcionalitat del navegador habilitada per acceptar galetes implica l’acceptació per part de l’usuari de la tecnologia galeta utilitzada per aquest web.


EXEMPLES DE TIPUS DE COOKIES

Cookies d´ús intern
Són cookies d’ús intern, les imprescindibles per al funcionament d’una web, com per exemple aquelles que permeten l’autenticació o el manteniment de la sessió de l’usuari registrat quan navega per la pàgina. La desactivació d’aquestes g cookies impedeix el funcionament correcte d’algunes de les funcionalitats del web.

Cookies analítiques
Aquesta web utilitza cookies analítiques per a demanar estadístiques sobre l’activitat de l’usuari a la web i l’activitat general de la mateixa. La informació recopilada és anònima i permet optimitzar la navegació per la nostra pàgina web i garantir-ne el millor servei. L’usuari pot excloure la seva activitat mitjançant els sistemes d’exclusió facilitats per les eines analítiques.

Cookies de tercers per gestionar espais publicitaris
Són cookies emmagatzemades per terceres parts que gestionen els espais publicitaris que els usuaris visualitzen en accedir a aquesta web. Aquestes cookies permeten mesurar l’efectivitat de campanyes en línia, proporcionar a l’usuari informació del seu interès i oferir continguts publicitaris de la seva preferència. De conformitat amb les vostres pròpies polítiques, alguns gestors de publicitat poden utilitzar les cookies anònimes per mostrar anuncis del vostre interès quan visiteu altres pàgines web. No obstant això, els usuaris poden gestionar l’acceptació o no d’aquestes galetes mitjançant la configuració del vostre navegador.

Garanties i opcions sobre les cookies
Durant la instal·lació o posada al dia del navegador, l’usuari té la possibilitat d’acceptar o rebutjar la instal·lació de galetes, o bé rebutjar la instal·lació d’un determinat tipus de galetes, com les galetes de publicitat i de tercers. A més, després de cada sessió podeu eliminar totes o algunes de les galetes emmagatzemades.

Així mateix, l’usuari pot activar:

 • La navegació privada, mitjançant la qual el vostre navegador deixa de desar l’historial de navegació, contrasenyes de llocs web, cookies i altra informació de les pàgines que visita.
 • La funció de no rastrejar, per la qual el navegador demana als llocs web que visita que no rastregin els seus hàbits de navegació per, per exemple, servir publicitat del seu interès en els llocs que visita.

Us recomanem que consulteu l’ajuda del vostre navegador per informar-vos de les diferents opcions sobre com gestionar les cookies. Tingueu en compte que el bloqueig de cookies pot afectar totes o algunes de les funcionalitats de la nostra web.


Cookies utilizadas en esta web

Nom de la cookies Tipus de cookies Temps de caducitat Descripció
_ga Cookie analítica (de tercers) 2 anys des de creació o modificació Es fa servir per diferenciar entre usuaris i sessions. La galeta es crea en carregar la llibreria javascript i no hi ha una versió prèvia de la galeta _ga. La galeta s’actualitza cada vegada que envieu les dades a Google Analytics.
_gid Cookie analítica (de tercers) 24h des de la darrera actualització De tercers, de sessió i danàlisi. Google Analytics
_gat Cookie analítica (de tercers) 10 minuts des de creació o modificació S’usa per diferenciar entre els diferents objectes de seguiment creats a la sessió. Es crea en carregar la llibreria javascript i no hi ha una versió prèvia de la galeta _gat. S’actualitza cada vegada que envieu les dades a Google Analytics.
__utma Cookie analítica (de tercers) 2 anys des de creació o modificació Es fa servir per diferenciar entre usuaris i sessions. La galeta es crea en carregar la llibreria javascript i no hi ha una versió prèvia de la galeta __utma. La galeta s’actualitza cada vegada que envieu les dades a Google Analytics.
__utmz Cookie analítica (de tercers) 6 mesos des de creació o modificació Usada per Google Analytics per emmagatzemar lorigen del trànsit o campanya que explica com un usuari va arribar al lloc web.
__utmb Cookie analítica (de tercers) 30 mins des de creació o modificació Es fa servir per saber si hi ha una nova sessió o visita. La galeta es crea en carregar la llibreria javascript i no hi ha una versió prèvia de la galeta __utmb. La galeta s’actualitza cada vegada que envieu les dades a Google Analytics.
__utmc Cookie analítica (de tercers) En acabar sessió No es fa servir a la llibreria ga.js. Aquesta galeta s’usa per facilitar la funcionalitat amb la llibreria urchin.js. Històricament, aquesta galeta funciona juntament amb la galeta __utmb per saber si l’usuari és una nova sessió o visita.
__utmli Cookie analítica (de tercers) 30 segons des de creació o modificació La utilitat és poder diferenciar al report d’Analítica de pàgina, diferents enllaços que apuntin a un mateix destí.
__utmv Cookie analítica (de tercers) 2 anys des de creació o modificació Usada per guardar dades variables personalitzades del nivell del visitant. La galeta s’actualitza cada vegada que envieu les dades a Google Analytics.
__utmz Cookie analítica (de tercers) 6 mesos des de creació o modificació Desa l’origen del trànsit o la campanya que explica des d’on l’usuari arriba fins al lloc web. La galeta es crea quan la llibreria javascript es carrega i s’actualitza cada vegada que envieu les dades a Google Analytics.
__utmb Cookie analítica (de tercers) 30 mins des de creació o modificació Es fa servir per saber si hi ha una nova sessió o visita. La galeta es crea en carregar la llibreria javascript i no hi ha una versió prèvia de la galeta __utmb. La galeta s’actualitza cada vegada que envieu les dades a Google Analytics.
__utmt Cookie analítica (de tercers) 10 minuts Google Analytics. Es fa servir per limitar el percentatge de sol·licituds.
PAIDCONTENT Cookie de Tercers 2 anys Connecten amb Google Analytics i serveixen per conèixer, de forma anònima, com has fet servir aquesta web.
viewed_cookie_policy Cookie interna 1 any Cookies d’ús intern necessària per al funcionament de la visualització de la política de galetes de la web.

Aquesta informació la utilitzem per millorar la nostra pàgina, detectar noves necessitats i valorar les millores que cal introduir amb la finalitat de prestar un millor servei als usuaris que ens visiten.

Per permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al teu equip pots fer-ho mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al vostre ordinador.

Per exemple, podeu trobar informació sobre com fer-ho en el cas que utilitzeu algun d’aquests navegadors: